Προγράμματα Yoga

“Ο τρόπος με τον οποίο αναπνέετε, κάθεστε, στέκεστε, τρώτε, περπατάτε, εργάζεστε – όλα μπορούν να γίνουν Yoga. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε διεργασία της ζωής για να υπερβείτε τους περιορισμούς σας”.
– Sadhguru

Newsletter

Instagram Feed

Follow Lia

"Η yoga δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κάποιος τα πράγματα, αλλά μεταμορφώνει αυτόν που τα βλέπει."
- BKS Iyengar