Προγράμματα Yoga

Ατομικά Mαθήματα Yoga

  • Επίπεδο: Όλα
  • Κατάλληλο για: Όλους
  • Διάρκεια : 1 ώρα
  • Διαθέσιμο: Δια ζώσης & online
  • Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Στα ατομικά μαθήματα, ο(η) μαθητής(-τρια) έχει αποκλειστικά στη διάθεσή του/της τον δάσκαλο και τη δυνατότητα να προχωρήσει πιο γρήγορα η εξέλιξη της εξάσκησής του/της.

Ο δάσκαλος οργανώνει το μάθημα ειδικά για τις ανάγκες του(-ης) συγκεκριμένου(-ης) ασκούμενου(-ης) και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται.

Ο στόχος είναι ο(η) μαθητής(-τρια) να εμβαθύνει στην εξάσκηση του/της, να αυξήσει τα επίπεδα συνειδητότητας, να ξεπεράσει τα όποια σωματικά εμπόδια, να βελτιώσει ή και να θεραπεύσει τραυματισμούς και να συμπεριλάβει τη yoga στη ζωή του/της, πετυχαίνοντας μέσω της συχνής εξάσκησης την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του/της.

Επιπλέον, ο(η) ασκούμενος(-η) μπορεί να οργανώσει τα μαθήματα του/της τις ώρες και μέρες που τον/τη βολεύουν, γεγονός το οποίο εξυπηρετεί πολύ άτομα που έχουν πιεσμένο πρόγραμμα αλλά συγχρόνως θέλουν να εξασκηθούν στη yoga.

Έχετε 50% έκπτωση στο πρώτο μάθημα!

Newsletter

Instagram Feed

Follow Lia

"Η yoga δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κάποιος τα πράγματα, αλλά μεταμορφώνει αυτόν που τα βλέπει."
- BKS Iyengar