#Από την κορφή ως τα νύχια

#4 – Adho Mukha Vrksasana

Σήμερα θα δούμε κάποιες παραλλαγές με Yoga props μιας ανάποδης θέσης της Yoga, της Adho Mukha Vrksasana, που σημαίνει “ανάποδο δέντρο” και είναι η στήριξη στα χέρια.

Αυτή η θέση είναι για άτομα που έχουν κάνει πολλή εξάσκηση στη Yoga.

Στην Adho Mukha Vrksasana το σώμα μας χρειάζεται να είναι αρμονικά γυμνασμένο, να το νιώθουμε ελαφρύ και δυνατό συγχρόνως, και μέσω της συχνής εξάσκησης να έχουμε αναπτύξει υψηλά επίπεδα συνείδησης.

Αυτή η θέση δυναμώνει τους καρπούς, τα μπράτσα, τους ώμους και δημιουργεί χώρο στους πνεύμονες και τη καρδια.

Η Adho Mukha Vrksasana προκαλεί στιγμιαία ζωντάνια στο σώμα και το μυαλό, και είναι πολύ ευεργετική θέση για την καταπολέμηση της οκνηρίας και της κατάθλιψης.

Κάνοντας συχνά εξάσκηση στις ανάποδες θέσεις παρατηρούμε πως δυναμώνει η διαύγεια της σκέψης μας και πως ενεργοποιείται η δύναμη της θέλησής μας.

Κάθε φορά, για παράδειγμα, που ξεπερνάμε ένα σωματικό μας όριο στην εξάσκηση και νιωθουμε δυνατοι γεμάτοι αυτοπεποίθηση, βιώνουμε αυτόν τον ίδιο θετικό αντίκτυπο και στην καθημερινότητά μας.

Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία και που φέρνει θετικά αποτελέσματα στη ζωή μας είναι ο τρόπος που κάνουμε εξάσκηση στη Yoga, και ο βαθμός στον οποίο εμπλεκόμαστε.

Newsletter

Instagram Feed

Follow Lia

"Η yoga δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κάποιος τα πράγματα, αλλά μεταμορφώνει αυτόν που τα βλέπει."
- BKS Iyengar