#Από την κορφή ως τα νύχια

#27 – Ubhaya Padangusthasana & Urdhva Mukha Paschimotanasana

Newsletter

Instagram Feed

Follow Lia

"Η yoga δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κάποιος τα πράγματα, αλλά μεταμορφώνει αυτόν που τα βλέπει."
- BKS Iyengar